Enerji Tüketim Belgesi Nedir?

"5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu" ve buna bağlı olarak çıkartılan "Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği" ne göre, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin bir şekilde ve verimli kullanılmasını sağlamak, enerji israfının önlenmesine katkıda bulunmak ve çevrenin korunmasını sağlamak için, asgari olarak binanın
Enerji ihtiyacı
Enerji tüketim sınıflandırmasını
Yalıtım özelliklerini
ısıtma veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.

Enerji Kimlik Belgesi talepleriniz için müşteri hizmetleri yetkililerimizle irtibata geçebilirsiniz.Enerji Kimlik Belgesinde yer alacak ve binanızın enerji tüketiminin belirleneceği belgede yer alacak bilgiler aşağıda sunulmuştur:

Bina ile ilgili genel bilgiler

Düzenleme ve düzenleyen bilgileri

Binanın kullanım alanı (m2)

Binanın kullanım amacı

Binanın ısıtılması, soğutulması, iklimlendirmesi, havalandırması, aydınlatması ve sihhi sıcak su temini için kullanılan enerjinin miktarı (kWh/yıl)

Tüketilen her bir enerji türüne göre yıllık birincil enerji miktari (kWh/yıl)

Binaların kullanım alanı başına düşen yıllık birincil enerji tüketiminin A ile G arasinda değişen bir referans ölçeğine göre sınıflandırılması

Nihai enerji tüketiminin oluşturduğu sera gazlarının kullanım alanı başına yıllık miktarı (kg CO2/m2-yıl)

Binaların kullanım alanı başına düşen yıllık sera gazı salımının A ile G arasında değişen bir referans ölçeğine göre sınıflandırılması (kg CO2/m2-yıl)

Birincil enerji tüketimine göre belirlenen enerji sınıfı

Nihai enerji tüketimine göre, belirlenen sera gazları emisyonu sınıfı gösterilir.